Αρχική / Εκπαίδευση / Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2019-2021.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με στόχο να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στους βασικούς σκοπούς του περιλαμβάνεται και η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας (ή άλλων συναφών Τμημάτων) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 09.04.2019 έως 31.05.2019, είτε ηλεκτρονικά ή στην Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Συννημένα θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας:
 • Έντυπη: www.msc-hem.gr/files/aitisi_ypobolis1.docx
 • Ηλεκτρονική: https://msc-hem.gr/aitisi_ygeia/
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα): https://www.msc-hem.gr/files/cv.pdf
 • Αντίγραφο πτυχίου1 ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 •  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας: Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής (επιπέδου Β2)
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες, με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο

1 Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους, οι οποίοι θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2019.

 • Δύο συστατικές επιστολές (όπως στο υπόδειγμα)2 : https://www.msc-hem.gr/files/sistatiki_epistoli.pdf
 • Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους, που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 • Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν)

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 18.00 – 21.00 και Σάββατο 09.00 – 15.00.

Η συμπληρωμένη αίτηση και τα σχετικά επίσημα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά ή στην Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, στην παρακάτω διεύθυνση, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή):

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, ημιώροφος) Tηλ.: 210 4142080, 210 4142077 Fax : 210 4142346

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 – 14.00. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονταιτην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.msc-hem.gr) ή να απευθύνονται στο γραφείο της Διευθύντριας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», Καραολή και Δημητρίου 80, 5ος όροφος, γραφείο 530. Tηλ.: 210 4142298, 210 4142285 e-mail: hem@unipi.gr. Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 13:00-19:00

2Σε περίπτωση, που η αίτηση κατατεθεί ηλεκτρονικά, οι συστατικές επιστολές δύνανται να αποσταλούν με τους εξής τρόπους:

1) Σε φακέλους, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους από τους συντάκτες, οι οποίοι είτε θα αποσταλούν ταχυδρομικά απευθείας από τους συντάκτες ή τους υποψηφίους ή θα παραδοθούν αυτοπροσώπως

2) Ηλεκτρονικά, απευθείας από τους συντάκτες, στη διεύθυνση hem@unipi.gr

Αρθρογράφος: Youthspot Team

Το youthspot.eu είναι ένα φρέσκο, νεανικό site. Η φιλοσοφία μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα site το οποίο να είναι το νέο, φρέσκο hot spot, ένας διαδικτυακός τόπος όπου οι νέοι θα μπορούν να ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν και παράλληλα να ψυχαγωγούνται.
Δείτε όλους τους αρθρογράφους

Δείτε επίσης

Energean – Ίδρυμα Μποδοσάκη: κοινές υποτροφίες για σπουδές σε Ευρώπη – ΗΠΑ

Σε μια σημαντική συνεργασία που θα συμβάλλει στην άρτια κατάρτιση νέων επαγγελματιών που θα στελεχώσουν ...

Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στο εξωτερικό

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου διοργανώνει ημέρα ενημέρωσης αφιερωμένο στην προετοιμασία των φοιτητών και ...

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Η ΝΕΑ περίοδος υποβολής αιτήσεων για το νέο κύκλο σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 λήγει στις ...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *