Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες Αγωγής

Tο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες Αγωγής», προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 δεκατέσσερεις (14) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στις παρακάτω ειδικεύσεις: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄: Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης (6 θέσεις) ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄: Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (8 θέσεις).

Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, είναι πλήρους φοίτησης, με υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και δεν έχει τέλη φοίτησης. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, προσδιορισμός της ειδίκευσης της επιλογής τους –μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από το site του Τμήματος www.edc.uoc.gr/εκπαίδευση/μεταπτυχιακές σπουδές)

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3. Αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος(και πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίου του εξωτερικού).

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

6. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση μόνο σε μία ειδίκευση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από Δευτέρα 1/7 έως και Δευτέρα 15/7 στη Γραμματεία του Τμήματος (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης- Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνο 74100 Τηλ. 28310 – 77594/5, 77634 και fax 28310-77596).

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει μέσα από γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη, που θα διενεργηθούν το διάστημα 12-13 Σεπτεμβρίου 2019. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν όπως αναλύεται παρακάτω:

1. Συνέντευξη Πέμπτη 12/9 (η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του τμήματος)

2. Μάθημα ειδίκευσης Παρασκευή 13/9, 10.00-13.00 3. Αγγλική Γλώσσα Παρασκευή 13/9, 14.30-17.30

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και την εξεταστέα ύλη βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.edc.uoc.gr.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ιωάννης Σπαντιδάκης

Youthspot Team

Written by Youthspot Team

Το www.youthspot.eu είναι ένα φρέσκο, νεανικό site.
Το νέο, φρέσκο hot spot, ένας διαδικτυακός τόπος όπου οι
νέοι ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν και παράλληλα ψυχαγωγούνται.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: εντυπωσιάζει με το «καυτό» της μπικίνι!

9 υποτροφίες από το ΑΠΘ και τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια