Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Τέχνες, Τεχνολογία, Επιστήμες, Κοινωνία” από το OPEN ART του Ιονίου Πανεπιστημίου

To OPEN ART, πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (KEΔΙΒΙΜ), υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης στην επανασύσταση των δομών του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτισμού.

Το OPEN ART προσφέρει δωρεάν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Πρακτικής στο πεδίο: Τέχνες, Τεχνολογία, Επιστήμες, Κοινωνία. Η παρούσα δράση δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δίχως την έμπρακτη συμβολή του Athens Digital Arts Festival (ADAF).

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο κύκλους σπουδών: τον θερινό και τον φθινοπωρινό. Στον πρώτο κύκλο σπουδών (θερινός κύκλος) οι συμμετέχοντες παρακολουθούν εξ αποστάσεως τρεις (3) θεωρητικές και εργαστηριακές εκπαιδευτικές ενότητες Τέχνης και Ψηφιακής Τεχνολογίας: «Η Τέχνη στην Εποχή της Πληροφορίας», «Arduino», «Interactive Arts & Performance / Body Time & Space».

Ο θερινός κύκλος ξεκινάει αρχές Ιουνίου και ολοκληρώνεται τέλος Ιουλίου με την παρουσίαση από τους συμμετέχοντες των έργων που επιθυμούν να υλοποιήσουν. Ο δεύτερος κύκλος (φθινοπωρινός κύκλος) εστιάζει στην προετοιμασία, υλοποίηση και καταγραφή του καλλιτεχνικού έργου.

Στο τέλος του δεύτερου κύκλου σπουδών θα πραγματοποιηθεί έκθεση σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση της πανδημίας Covid-19 στη χώρα μας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ολοκληρώνονται την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Το πρόγραμμα είναι ολιγομελές και μπορούν να το παρακολουθήσουν δωρεάν είκοσι (20) άτομα. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από επιτροπή του OPEN ART. Οι συμμετέχοντες εκτός από τα προσωπικά τους στοιχεία, θα πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, πορτοφόλιο και κείμενο όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Δήλωσε συμμετοχή εδώ