Υποτροφίες DAAD για έρευνα στη Γερμανία

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, ερευνητές, καθηγητές και επιστήμονες όλων των κλάδων. 

Οι διαθέσιμες υποτροφίες είναι:

1. Υποτροφία παραμονής έρευνας για καθηγητές και επιστήμονες / Research Stays for University Academics and Scientists

Απευθύνεται σε: Υποψήφιους διδάκτορες όλων των κλάδων στα πλαίσια διδακτορικού το οποίο διεξάγεται στην Ελλάδα, διδάκτορες, ερευνητές και επιστήμονες που έχουν ολοκληρώσει κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σε κάποιες περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση κάποιο βασικό πρόγραμμα σπουδών όλων των κλάδων.

Σκοπός: Εκπόνηση έρευνας σε γερμανικό πανεπιστήμιο ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα

Χρονική διάρκεια: από 1 έως 6 μήνες

Χρηματικό ποσό: Μηνιαίως: 850€ για απόφοιτους, 1200 € για υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες. Εφάπαξ επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων. Ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας.

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος εκτέλεσης της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους)

2. Υποτροφία παραμονής έρευνας για καθηγητές και επιστήμονες / Research Stays for University Academics and Scientists

Απευθύνεται σε: Έλληνες καθηγητές και επιστήμονες όλων των κλάδων που απασχολούνται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Σκοπός: Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ ερευνητών και επιστημόνων και η μεταξύ τους συνεργασίας.

Χρονική διάρκεια: Καθηγητές και ερευνητές από την Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν έρευνα για διάστημα από 1 έως 3 μήνες σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο της Γερμανίας. Η παραμονή έρευνας μπορεί να λάβει χώρα σε περισσότερα από ένα φορέα αποδοχής. Δεν χρηματοδοτούνται διαλέξεις ή συμμετοχές σε συνέδρια. Δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας.

Χρηματικό ποσό: Μηνιαίως: 2.000 € για λέκτορες και επίκουρους καθηγητές και 2.150 € για καθηγητές. Εφάπαξ επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ελλάδα ή άλλο φορέα. Αίτηση χρηματοδότησης μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά ανά τρία χρόνια.

READ MORE:  Φάκελος σπουδές: Ποιοι συμφοιτητές σου θα κάνουν πιο εύκολη τη ζωή σου στο πανεπιστήμιο;

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος εκτέλεσης της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της DAAD στην Ελλάδα: http://www.daad.gr/

Deborah De Luca | Bolivar Beach Bar

Ζουγανέλης, Δήμου, Τσακνής Παπαδόπουλος | Τεχνόπολη