2ος Διαγωνισμός Καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge Sustainability-Βιωσιμότητα»

Ο 2ος Διαγωνισμός Καινοτομίας της FrieslandCampina Hellas «NOYNOY Idea Challenge Sustainability-Βιωσιμότητα» επιχειρεί να αποτυπώσει την καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων, που ασχολούνται με την ενίσχυση της βιωσιμότητας, έχοντας ως επίκεντρο τον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα, με κύρια ακαδημαϊκή αφετηρία – αλλά όχι αποκλειστικά – το ΕΜΠ.

Οι δράσεις του έργου θα διερευνήσουν τη διαδικασία μεταφοράς δυνάμει εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά, με τελικό στόχο την ανάδειξη επιτυχημένων περιπτώσεων (case studies) εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου με βιώσιμο τρόπο.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στόχος του διαγωνισμού «NOYNOY Idea Challenge Sustainability – Βιωσιμότητα» είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, νέων υπηρεσιών και προϊόντων με γνώμονα τη βιωσιμότητα, καθώς και η ενίσχυση της σύνδεσης της εγχώριας βιομηχανίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, που ξεκίνησε με τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας ΝΟΥΝΟΥ Idea Challenge, προκειμένου ο διαγωνισμός να καταστεί ένας θεσμός – σταθμός στο εγχείρημα αυτό.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Κλιματική αλλαγή & Ενέργεια
 • Προστασία του περιβάλλοντος & Κυκλική οικονομία
 • Βιώσιμη συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Πράσινη αλυσίδα αξίας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι ωφελούμενοι του Διαγωνισμού καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge» είναι οι εξής:

 • Φοιτητές και νέοι απόφοιτοι της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης
 • Νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα
 • Ομάδες ερευνητών που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα
 • Μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Συμβουλευτική υποστήριξη από την εταιρεία FrieslandCampina Hellas
 • Χρήση των εγκαταστάσεων της εταιρείας FrieslandCampina Hellas
 • Χορήγηση χρηματικού επάθλου αξίας 2000 ευρώ
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση (Business Coaching) από τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ ΕΜΠ

Χρονοδιάγραμμα

Λήξη περιόδου υποβολής προτάσεων: 11/09/2020
Επιλογή προτάσεων: 12/09/2020 – 20/09/2020
Τελική Φάση Αξιολόγησης: 21/09/2020 – 30/10/2020
Παρουσίαση αποτελεσμάτων – βράβευση: Τέλη Νοεμβρίου*

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή προτάσεων: https://www.noynoyideachallenge.gr/