Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Λογιστική και Ελεγκτική

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 15 Δεκεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (ΦΕΚ 4620/τ. B’/13-12-2019) με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική» «MSc in Accounting and Auditing» .

Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Ελεγκτικής, ώστε οι απόφοιτοι να είναι κατά το δυνατόν κατάλληλα προετοιμασμένοι για να στελεχώνουν οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, λογιστικές-ελεγκτικές εταιρείες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
  • Η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής μέσο της εκπόνησης διπλωματικών, μελετών, επιστημονικών δημοσιεύσεων, συγγραμμάτων και ευρωπαϊκών/εθνικών προγραμμάτων.
  • Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς με σκοπό όχι μόνο την προώθηση της γνώσης, αλλά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Λογιστική και Ελεγκτική θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης, με εξαίρεση την παρούσα ειδική περίοδο, που λόγω των μέτρων προστασίας από τον Covid 19, τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως διαδικτυακά. 

READ MORE:  Υποτροφίες Στέγης από την Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Μάρτιο 2021 και θα γίνονται σε δύο ημέρες, Παρασκευή μετά τις 17:00 και Σάββατο μετά τις 9:00.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση συμπληρωμένη (Κατεβάστε την αίτηση).
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
  3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Υποβολή δικαιολογητικών:

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά: α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στις διευθύνσεις:  [email protected]  ή [email protected] και β) με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΠΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
50100 ΚΟΖΑΝΗ

από 22 Οκτωβρίου 2020 έως 15 Δεκεμβρίου 2020(με ενδεχόμενη παράταση των αιτήσεων αν κριθεί αναγκαίο).

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογιστικής και Ελεγκτικής
Ώρες: 9:00 – 13:00
Τηλ: 6970379495
Email: [email protected][email protected]

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mle.uowm.gr/

Google | Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2020;a

Μελέτη για την κατάσταση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος blockchain