Ίδρυμα Ωνάση | Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες για σπουδές στο Εξωτερικό και το Εσωτερικό.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022* θα χορηγηθούν:

 • έως 60 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό
 • έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
 • σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις
 • σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα
 • για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών, εκτός εάν λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας προκρίνεται από το Πανεπιστήμιο η εξ αποστάσεως φοίτηση.

*Ημερομηνία έναρξης από 1/9/2021 ή 1/10/2021 και εξής και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

Σπουδές στο Εξωτερικό: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις (1)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Φιλολογία (2)
 • Ψηφιακή & Υπολογιστική Γλωσσολογία – Νευρογλωσσολογία
 • Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία & Εφαρμοσμένη Ηθική
 • Υπολογιστική & Ψηφιακή Αρχαιολογία – Αρχαιομετρία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Ειδική αγωγή
 • Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακή Κοινωνιολογία & Ψηφιακή Ανθρωπολογία
 • Πολιτική Επιστήμη & Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση σε σπουδές που αφορούν:
  • τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και τις γεωπολιτικές και οικονομικές τους σχέσεις
  • παγκοσμίως για θέματα που αφορούν στην επίδραση σε γεωπολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο στρατηγικής των ψηφιακών, τεχνολογικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών εξελίξεων
 • Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού με έμφαση σε θέματα ρύθμισης ψηφιακών τεχνολογιών
 • Οικονομικά με έμφαση στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  • Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας
  • Βιοοικονομία
  • Οικονομικά της Πληροφορίας
  • Οικονομικά της Υγείας
 • Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων με έμφαση στη(ν):
  • Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών
  • Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού
  • Ναυτιλιακή Διοικητική
  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Επικοινωνία & ΜΜΕ, μόνο στην ειδίκευση της Δημοσιογραφίας Δεδομένων
READ MORE:  Υποτροφίες Στέγης από την Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Πολιτικοί Μηχανικοί, με έμφαση στις ειδικεύσεις:
  • Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής
  • Περιβαλλοντικής Μηχανικής
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί, με έμφαση στις ειδικεύσεις:
  • Ρομποτικής, Αυτόματου Ελέγχου & Τεχνητής Νοημοσύνης
  • Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Χημικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών
 • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  • Αστικός Σχεδιασμός
  • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
  • Ψηφιακός & Παραμετρικός Σχεδιασμός
  • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός & Σχεδιασμός Προϊόντων
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Τηλεπικοινωνίες με έμφαση σε σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων, ενσωματωμένων συστημάτων και υπολογιστικού νέφους
 • Ενεργειακοί Μηχανικοί/Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Πληροφορική

ΦΥΣΙΚΕΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Γεωπονικές Σπουδές & Τεχνολογία Τροφίμων με έμφαση στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών
 • Μαθηματικά & Στατιστική

ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Ιατρική – Παθολογικός τομέας
 • Ιατρική – Κλινικοεργαστηριακός τομέας
 • Ιατρική – Χειρουργικός τομέας
 • Ιατρική Βιοτεχνολογία
 • Φαρμακευτική/Φαρμακολογία
 • Νοσηλευτική με έμφαση στην Χειρουργική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας

(1) Η επιλογή του επιστημονικού κλάδου/ ειδίκευσης γίνεται βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μία ειδίκευση ή ένα επιστημονικό κλάδο από τους ως άνω αναφερομένους. Εξαίρεση αποτελούν τα διεπιστημονικά προγράμματα.
(2) Με έμφαση στις Καβαφικές σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο.

Σπουδές στην Ελλάδα: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις (1)

 • Ειδική Αγωγή
 • Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Αστικός Σχεδιασμός
 • Περιβαλλοντική Μηχανική και Τεχνολογία
 • Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Ναυτιλιακή Διοικητική
 • Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας
 • Μοριακή Βιοϊατρική και Βιοκαινοτομία

(1) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία ειδίκευση και μόνο για σπουδές σε δημόσια Πανεπιστήμια. Η επιλογή του επιστημονικού κλάδου/ ειδίκευσης γίνεται βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Βήμα 1ο: Μελέτη της Προκήρυξης & Προετοιμασία απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση πριν την υποβολή της

READ MORE:  Υψηλή Διεθνής Αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών!

Βήμα 2ο: Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Αίτησης, Επισύναψη δικαιολογητικών & Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης έως και 28/2/2021εδώ.

Βήμα 3ο: Λήψη κωδικού επιβεβαίωσης επιτυχούς υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης αυτόματα από το σύστημα.

Βήμα 4ο: Ηλεκτρονική αποστολή οριστικής αποδοχής από το Πανεπιστήμιο & Υπεύθυνης Δήλωσης κόστους σπουδών έως και 31/5/2021

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2021.

Ανδρέας Αθανασόπουλος | Τι έγραψε στην πρώτη του ανάρτηση μετά την ήττα

Ο Δήμος Αθηναίων ανάβει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλιώς…