Υψηλή Διεθνής Αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών!

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) κατατάχθηκε στην 243η θέση παγκοσμίως, στην 78η θέση στην Ευρώπη, και στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων,  στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών.

Αυτή η κατάταξη έγινε βάσει της ερευνητικής του απόδοσης κατά την τελευταία δεκαετία (2011-2021), σύμφωνα με τον φορέα κατάταξης Computer Science (CS) Rankings.

Η εν λόγω κατάταξη εστιάζει σε Ιδρύματα που ασχολούνται πρωτοποριακά με την έρευνα σε τομείς της Επιστήμης Υπολογιστών βάσει των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώνονται από την βάση της Digital Bibliography & Library Project (DBLP), που αναφέρεται αποκλειστικά σε βιβλιογραφία της Επιστήμης Υπολογιστών.  Στη βάση DBLP περιλαμβάνονται πάνω από 40.000 τόμοι περιοδικών, περισσότερες από 39.000 ανακοινώσεις επιστημονικών συνεδρίων και 80.000 μονογραφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάταξη του ΟΠΑ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της CS Rankings.

READ MORE:  Διαδικτυακή Έκθεση για τις Σπουδές στη Γαλλία 2021

10 Αγαπημένα Τραγούδια του Σωκράτη Μάλαμα

Survivor | Η αναπάντεχη ανακοίνωση άλλαξε τα δεδομένα στο παιχνίδι!